CMO Office

Att vara marknadschef har blivit ett alltmer krävande jobb och i kölvattnet av digitaliseringen har marknadsavdelningar blivit mer och mer komplexa organisationer att styra. Marknadschefer behöver därför ofta senior men handgriplig – men ibland tillfällig – hjälp.

Moderamen har därför tagit fram en tjänst som vi kallar ”CMO Office”.


Marknadschefer på gränsen till utmattning

CMO Office

Enligt undersökningen ”Marknadsavdelningen ’23” av Sveriges Annonsörer och konsultbolaget Kapero har antalet roller på en marknadsavdelning ökat väsentligt de senaste tio åren. Enligt Moderamens spaningar går därför många marknadschefer på knäna.

När arbetsdagen är slut – efter otaliga möten – finns det fortfarande drivor av mail att läsa och hantera, rapporter, beslutsunderlag och presentationer att förbereda, avtal med leverantörer och samarbetspartners som ska hanteras, prioritering av IT-utveckling, omorganisationer och arbetsprocesser som ska etableras och uppdateras. Sedan ska ju marknadschefer även få ha ett privatliv också. Puh!

Tiden räcker inte till och marknadschefen behöver hjälp med det administrativa. I synnerhet det som är kopplat till det övergripande och tvärfunktionella som strategi, förbättringsprojekt, marknadsjuridiska frågor, IT (Marketing Technology), arbetsprocesser, uppföljning av affärsplan och business case, etc. Det är uppgifter som inte kan delegeras till underställda linjechefer eller team leaders.

Det är inte heller ovanligt att belastningen går i vågor över tid. Ibland räcker det med en halvtidsresurs som stöd men plötsligt behövs det minst två heltid under ett par månader. Kanske när budget och planer för nästa år ska dokumenteras och skickas in samtidigt som ett viktigt projekt behöver en kunnig driven projektledare och en omorganisation lurar bakom hörnet?

Blogginlägg om marknadschefens situation.

Vårt erbjudande CMO Office

På Moderamen tror vi därför att detta är typiska roller för seniora konsulter att hjälpa till med snarare än anställda. Därför har vi tagit fram konceptet ”CMO Office” som består av:

  1. En Senior manager på del- eller heltid. Ni avgör gemensamt om denna konsult behöver jobba heltid, några timmar i veckan eller något däremellan. Konsulten ingår i din ledningsgrupp och bör ha god tillgång till dig och dina tankar för att kunna vara fullt produktiv och hjälpa dig och din ledningsgrupp på bästa sätt.
  2. Tillgång till extra resurser vid behov utan krav på bemanning. I Moderamens nätverk finns många erfarna marknadskonsulter inom allt från varumärkesspecialister, projektledare till marknadsjurister. Förslagsvis gör du och din Seniora manager en ungefärlig planering för resursbehov per kvartal och sedan avropas resurserna per uppdrag.

Är du intresserad av att få kontakt med oss för dialog om vi kan hjälpa dig och ditt företag med något? Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss snarast!