Marketing Technology


På samma sätt som vi benämner Marketing Automation som ett samlingsbe­grepp för alla typer av datadriven automatiserad kommunikation benämner vi samtliga systemlösningar som tillhanda­håller stöd för delar eller samtliga av dessa processer för ”Marketing Technology” (Mar­Tech). Här skulle vi dock hävda att detta begrepp är mer vedertaget som samlings­begrepp än Marketing Automation är för processerna.

I en ideal värld börjar man bygga sin infra­struktur för Marketing Technology från ett vitt papper och lägger till applikation för applikation, men så ser det tyvärr sällan ut i den verkliga världen för ett företag som inte är helt nystartat. Till exempel så har de flesta byggt upp parallella struktu­rer (silos) för analys och personalisering av webb/app och andra kanaler som e-post, kundservice, telemarketing och dessa går inte alltid i takt.

Många tror dessutom att IT-system automatiskt gör dem mer kundorienterade och datadrivna men inser inte vilket förarbete med strategi, databearbetning, processorientering som krävs för att få ut ens det mest basala av dagens mycket avancerade system.

Landskapet för Marketing Technology ökar dessutom exponentiellt och leverantörer lovar – som alltid – att just deras system löser i princip allt vilket aldrig är sant. Enligt Scott Brinker som är en auktoritet på området fanns det 2020 nära 8.000 olika leverantörer. Alla med olika styrkor och svagheter. 2011 fanns det ca 150 st.

Moderamen är helt fristående konsult och samarbetar inte med någon systemleverantör. Vår inställning till system är att det finns många bra system på marknaden även om vissa passar olika branscher/affärsmodeller bättre än andra. Det viktigaste är att ha ett strategiskt, operativt och systematiskt kommunikationstänk som systemet kan stödja och därmed göra företaget bättre på att hantera sina kundrelationer.

Vi rekommenderar därför våra kunder att inte starta förändringsarbetet i att välja system utan istället börja med att definiera tydliga kund- och kommunikationsstrategier samt få ordning på sin Customer Intelligence för att bättre förstå vilka krav som finns. Ibland blir slutsatsen att man klarar sig på befintliga system, men det allra viktigaste är oftast att få till en långsiktig och holistisk plan för hela Marketing Technology-området för att minimera risken för cementering av silotänkande mellan t ex egen webb och mer traditionell kampanjhantering via e-post, sms, brev.