Information om behandling av personuppgifter

Enligt GDPR måste företag informera sina kunder på ett detaljerat sätt om hur man behandlar deras personuppgifter. Många kallar denna information för en ”Integritetspolicy”.

Kontakta oss så gör vi en översyn av er nuvarande publika GDPR-information och tar fram ett förslag på eventuella förbättringsåtgärder till ett fast pris.


Ja tack, kontakta mig avseende erbjudandet om att göra en översyn av vår publika information om behandling av personuppgifter för kunder och prospekts för att se om den lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR).