Customer strategy


Customer Strategy

Ger en tydlig riktning för kundkommunikationen

Utan tydliga kundstrategier blir det svårt att få effektivitet i kundkommunikationen och ROI för investeringar i Marketing automation.


Det behövs olika kundstrategier

För att veta vilket jobb kundkommunikationen ska bidra med måste man ha kundstrategier. Vi skriver medvetet strategier i plural då själva grunden i kundorienterat företagande handlar om att anpassa kommunikation och erbjudanden efter kunderna. Och kunderna har olika behov och är olika lönsamma för ert företag – alltså kan ni inte bemöta och bearbeta alla kunder på samma sätt.

När ett företag fått ordning på sin Customer intelligence brukar kundstrategierna för olika kundgrupper framträda nästan automatiskt. Det är t ex naturligt att ett företag som värdescorat sina kunder och kommit fram till vilka som är de mest lönsamma att de vill säkerställa att dessa är nöjda och vill stanna kvar som kunder. För kommunikationen kan det innebära mindre fokus på merförsäljning – eftersom kunderna redan är mycket lönsamma – och mer på att visa dessa kunder uppskattning genom att ge dem förmåner eller extra bra erbjudanden.

På samma sätt kan det utkristalliseras att ett företag har mycket låg marknadsandel i ett marknadssegment. Slutsatsen kan då vara att det finns en potential i detta segment men att det krävs ompaketeringar, prisjusteringar, ett nytt varumärke eller ett annat sätt att kommunicera företagets befintliga erbjudanden till detta segment för att öka penetrationen. Strategin skulle då vara att lägga mer resurser och energi på detta segment. En annan slutsats skulle kunna vara att det är för dyrt att öka marknadsandelen och därför blir kundstrategin att lägga så lite resurser som möjligt på detta segment.

Strategierna måste följas upp och omprövas

Kundstrategier ska inte vara skrivna i sten utan bör omprövas och uppdateras årligen, dock inte mer ofta än så då det finns risk att strategierna urvattnas och att det inte går att se resultat utifrån dem.