Customer privacy


Customer Privacy

Trygghet i arbetet med personuppgifter

Hur man lyckas med lagenlig behandling av personuppgifter inom marknadsföring utan att vara jurist.


Som marknadsförare idag behöver man inte enbart förstå alla möjligheter som digitalisering och datadriven marknadsföring medför utan även vad man enligt lag får göra med kunders och prospekts personuppgifter för att leverera en relevant och god kundupplevelse.

I GDPR:s kölvatten och i väntan på en ny E-privacyförordning från EU är det ganska förvirrat på marknadsavdelningar när det gäller hur man får hantera personuppgifter och i synnerhet cookies för marknadsföring.

Vi har därför i samarbete med ett antal jurister i olika branscher tagit fram en  ”verktygslåda” för marknadsförare som på ett pragmatiskt sätt hjälper er att göra rätt utan att alltid behöva förstå det finstilta i juridiken bakom. Då vi själva inte är jurister utan marknadsförare med mångårig erfarenhet talar vi ert språk och har mycket bra förståelse för hur era processer, rutiner, data och system fungerar.

Verktygslådan innehåller:

 • En utbildning med praktiska exempel för hela eller delar av marknadsavdelningen
 • Lathundar med regler för marknadsföring per kanal gentemot prospekts respektive befintliga kunder inkl vägledning för hur ni definierar om ett kundförhållande föreligger
 • Mallar för korrekta samtycken
 • Mallar för cookie-samtycken och fullständig cookie-information
 • Mallar för integritetspolicy/sekretesspolicy
 • Mallar för personuppgiftsbiträdesavtal inkl instruktion till biträdet
 • Mallar för registerutdrag

Utbildningsinnehåll

 • Vilka lagar som reglerar datadriven marknadsföring
 • Hur ni bör informera kunder om er personuppgiftsbehandling
 • Hur länge ni kan spara er kunddata för marknadsföring
 • Vad som gäller för ”vanlig” direktmarknadsföring via brev, e-post, sms, telemarketing, etc till prospekts och befintliga kunder
 • Vi reder ut allt kring cookies och andra spårningstekniker som t ex pixlar och local storage samt hur ni får använda dem
 • Hur ni ska hantera programmatiska köp och retargeting inkl sociala medier
 • När och hur ni får analysera och profilera kunder
 • Vad reglerna är för att få styra bemötande och annonser på egen webbplats baserat på besökarens surfhistorik
 • Hur ni säkerställer att era kunder kan få ett snyggt och begripligt registerutdrag även från er marknadsföringsdata
 • Vad ert ansvar som personuppgiftsansvarig är i relation till eventuella samarbetspartners som hanterar era kunders personuppgifter

Prissättning för hela eller delar av verktygslådan beror på antal medarbetare. Förutom detta kan ni självklart köpa extra konsultstöd enligt överenskommelse.

Kontakta cecilia@moderamen.se för en offert.