CMO Office


Många marknadschefer går enligt Moderamens spaningar på knäna. När arbetsdagen är slut – efter otaliga möten – finns det fortfarande drivor av mail att läsa och hantera, rapporter, beslutsunderlag och presentationer att förbereda, avtal med leverantörer och samarbetspartners som ska hanteras, prioritering av IT-utveckling, omorganisationer och arbetsprocesser som ska etableras och uppdateras och sedan ska ju marknadschefer även få ha ett privatliv också. Puh! Tiden räcker inte till och marknadschefen behöver hjälp med det administrativa – i synnerhet det som är kopplat till det övergripande och tvärfunktionella som strategi, förbättringsprojekt, marknadsjuridiska frågor, IT (Marketing Technology), arbetsprocesser, uppföljning av affärsplan och business case, etc som inte kan delegeras till underställda linjechefer eller team leaders.

Det är inte heller ovanligt att belastningen går i vågor över tid. Ibland räcker det med en halvtidsresurs men rätt som det är behövs det minst två heltid under ett par månader när budget och planer för nästa år ska dokumenteras och skickas in samtidigt som ett viktigt projekt behöver en marknadskunnig projektledare och en omorganisation lurar bakom hörnet.

Många gånger är det en marknadsstrateg, trainee eller någon form av affärsutvecklingsroll som får uppgiften att hjälpa marknadschefen med allt detta men för att det ska fungera behöver denna person oftast ha liknande förmåga som en schweizisk armékniv och dessa personer är svåra att hitta, samt om man hittar dem går de ofta snabbt vidare till större uppgifter på grund av sin breda kompetens och förmåga.

På Moderamen tror vi därför att detta är typiska roller för seniora konsulter snarare än anställda och därför har vi tagit fram konceptet ”CMO Office” som består av:

  1. En Senior manager på del- eller heltid. Ni avgör gemensamt om denna konsult behöver jobba heltid, några timmar i veckan eller något däremellan. Konsulten ingår i din ledningsgrupp och bör ha god tillgång till dig och dina tankar för att kunna vara fullt produktiv och hjälpa dig och din ledningsgrupp på bästa sätt.
  2. Tillgång till extra resurser vid behov utan krav på bemanning. I Moderamens nätverk finns många erfarna marknadskonsulter inom allt från varumärkesspecialister, projektledare till marknadsjurister. Förslagsvis gör du och din Seniora manager en ungefärlig planering för resursbehov per kvartal och sedan avropas resurserna per uppdrag.