Etikett: tillsyn

  • IMY låter Meta komma undan

    IMY låter Meta komma undan

    Jag har läst IMY:s beslut om Avanza och jag har ganska många kommentarer till denna – i min mening – bristfälliga tillsyn. Att Avanza har brustit i sitt systematiska dataskyddsarbete är inget att diskutera, men hur gick det egentligen till och varför? Vad var Metas (då Facebooks) ansvar egentligen? Jag förstår inte heller varför IMY…