Mod


Vikten av att ha en kundstrategi

Det här med CRM är inte lätt. Företag och beslutsfattare sveps lätt med av trender och ny teknologi. Många blir stressade och tror att alla andra har ”ordning på torpet”. Då är det lätt att göra felsatsningar. Vi konsulter vet att INGEN har helt ordning på torpet och att det bästa ni kan göra är att i lugn och ro först formulera en kundstrategi där ni tydliggör vad ni vill uppnå med kommunikationen i era kundrelationer. Alla behöver inte göra likadant, men det krävs mod att inte bara följa med strömmen. Tre heliga Graalar inom CRM Ända sedan CRM blev […]