Etikett: marknadsundersökning

  • Undersökning om GDPR:s påverkan på IT-utveckling

    Undersökning om GDPR:s påverkan på IT-utveckling

    Moderamen genomför en undersökning om hur medarbetare och chefer i det svenska arbetslivet upplever att GDPR har påverkat det interna arbetet med IT-utveckling. Undersökningen är öppen fram till och med 2023-12-31 och dina svar är helt anonyma. Klicka på länken nedan för att komma till undersökningen. Vi vill få svar från alla olika roller som…