Lunds universitet


Nu kanske det börjar hända något! ”Multikapitalism”

Läste ett inlägg på debattsidan i Dagens Industri igår av Claes Svensson, professor i ekonomi och Gösta Wijk, docent i ekonomi, båda vid Lunds Universitet. De skrev om något som de benämner som ”Multikapitalism”. Till min stora glädje inser jag att det bara är ett annat ord för det vi här på Moderamen kallar för ”Medveten kapitalism”! Äntligen verkar denna diskussion vakna till liv även i Sverige efter att forskning bedrivits och böcker har skrivits om detta i USA sedan mitten av nittiotalet! Herrarna Svensson och Wijk pratar om att fokus i styrningen av företag måste gå från ”aktieägarvärdeslogik” till […]