Etikett: IMY

  • IMY låter Meta komma undan

    IMY låter Meta komma undan

    Jag har läst IMY:s beslut om Avanza och jag har ganska många kommentarer till denna – i min mening – bristfälliga tillsyn. Att Avanza har brustit i sitt systematiska dataskyddsarbete är inget att diskutera, men hur gick det egentligen till och varför? Vad var Metas (då Facebooks) ansvar egentligen? Jag förstår inte heller varför IMY…

  • Nu vet vi prislappen på storskaligt röjande av finansiell sekretess

    Nu vet vi prislappen på storskaligt röjande av finansiell sekretess

    Den 20 januari 2021 gjorde fondbolaget Indecap ett marknadsföringsutskick via e-post till alla sina ca 52.000 kunder, men det gick lite snett. Istället för att bifoga ett fint reklamblad om hur Indecaps fonder gått under 2020 så åkte excelfilen med alla 52.000 kunders namn, personnummer, e-postadress, bank, värdet på fondinnehav, vald risknivå, osv med i…