CLOUD Act


CLOUD Act – USA vill fortfarande ha dina personuppgifter

Lagom till att EU implementerat GDPR som ska skydda personuppgifter och ge individer kontroll över dessa så har Trump och USA lite i skymundan infört CLOUD Act som i praktiken kan trumfa GDPR om du som företag eller konsument väljer att använda en amerikansk leverantör för att hantera din data. Men hur är detta möjligt? Och vad betyder det egentligen? Vad är CLOUD Act? CLOUD Act infördes 23:e mars 2018 som en del av ”the omnibus budget bill” och innebär att amerikanska företag som tillhandahåller server- och molntjänster kan tvingas lämna ut data till amerikanska brottsbekämpande myndigheter oavsett var själva datat fysiskt […]