Cecilia Arneving Juhlin


Resultat år 4 och CRM hos Telenor

När vi sammanfattar år 4 för Moderamen kan vi konstatera att det blev ytterligare ett bra år. Omsättningen blev marginellt lägre än år 3 (2,4 MSEK jämfört med 2,5 MSEK) men å andra sidan blev resultatet bättre tack vare ett positivt finansnetto. I maj avslutades uppdraget att ta fram och implementera en ny marknadssegmenteringsmodell hos en stor livsmedelskedja efter två år. Segmenteringsmodellen är numera en av huvudpelarna inom den kontinuerliga utvecklingen av företagets varumärkesstrategi samt analysen av butikernas kundunderlag vilket var några av målen med projektet. Uppdraget hos Telenor att ta fram ett nytt Kundrelationskoncept som påbörjades i november förra året har varit […]