Våra erbjudanden inom strategi och effektiv kundkommunikation

Customer Intelligence

Insikter och verktyg istället för ”bara massa data”

Allt börjar i kunskap om marknaden, era egna kunder och era konkurrenters styrkor och svagheter. Idag lider nästan inga företag brist på kunddata – däremot kan det vara svårt att förädla allt kunddata till insikter som dessutom går att agera på.

Moderamen har under många år arbetat fram metoder som på ett enkelt sätt hjälper företag att skapa struktur och förståelse för sitt kunddata både på strategisk och operativ nivå.

Customer Strategy

Ger en tydlig riktning för kommunikationen

Utan tydliga kundstrategier blir det svårt för marknadsavdelningen att styra resurser och få effektivitet i kommunikationen samt avkastning på investeringar inom exempelvis Marketing Technology. Vilket jobb är det egentligen marknadskommunikationen ska göra? Skaffa nya kunder? Driva försäljning? Skapa lojalitet? Engagera befintliga kunder?

Moderamen har metoder för att definiera enkla men tydliga kundstrategier som skapar vägledning för allokering av resurser hos en marknadsavdelning.

Marketing Operations

Effektivitet i kommunikationen genom program

Marketing operations är komplext och det krävs därför rätt förutsättningar, systematik och tålamod för att få det att fungera. För oss på Moderamen handlar ”Marketing Operations” om hur man får ihop helheten med automatisk kommunikation i alla kundmöten varje vecka, dag, timme och minut.

”Marketing Operations” är därmed motsatsen till traditionell kampanjplanering och kräver därför ett annat arbetssätt.

Vi hjälper er bl a med att:

  • Skapa struktur för all er datadrivna kommunikation så att den kan automatiseras och löpande optimeras
  • Etablera nya roller, ansvar, processer och arbetssätt
  • Sätta kort- och långsiktiga mätbara mål för den automatiserade kommunikationen

Marketing Technology

Tekniken som möjliggörare

Utan Marketing Technology är det omöjligt att få till datadriven kommunikation, men bra tekniska förutsättningar är ändå bara en del av lösningen. Marketing Technology är en möjliggörare för att kunna jobba med datadriven kommunikation men även de dyraste systemen kommer inte till sin rätt om ni inte gjort hemläxan först – det vill säga vilket jobb ska kommunikationen göra?

Moderamen är helt oberoende avseende systemleverantörer och oavsett var ni står i er resa med Marketing Technology kan vi hjälpa er med följande:

  • Hjälpa er att ta fram en målbild och utvärdera er nuvarande miljö gentemot målbilden
  • Hjälpa till med kravställning, upphandling och leverantörsstyrning

Är du intresserad av att få kontakt med oss för dialog om vi kan hjälpa dig och ditt företag med något? Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss snarast!