Resultat år 4 och CRM hos Telenor

När vi sammanfattar år 4 för Moderamen kan vi konstatera att det blev ytterligare ett bra år. Omsättningen blev marginellt lägre än år 3 (2,4 MSEK jämfört med 2,5 MSEK) men å andra sidan blev resultatet bättre tack vare ett positivt finansnetto.

I maj avslutades uppdraget att ta fram och implementera en ny marknadssegmenteringsmodell hos en stor livsmedelskedja efter två år. Segmenteringsmodellen är numera en av huvudpelarna inom den kontinuerliga utvecklingen av företagets varumärkesstrategi samt analysen av butikernas kundunderlag vilket var några av målen med projektet.

Logga telenorUppdraget hos Telenor att ta fram ett nytt Kundrelationskoncept som påbörjades i november förra året har varit mycket framgångsrikt och Moderamens VD och grundare Cecilia Arneving Juhlin har nu erbjudits och accepterat en anställning som Head of CRM i det nybildade affärsområdet Consumer Marketing. Inom CRM-avdelningen ligger också helhetsansvaret för Marknadsanalys, Business Intelligence och Advanced analytics.Cecilia - Moderamen site

”Som konsult får man ju sällan möjligheten att leda en förändring så handgripligt som man kan göra som anställd chef och därför kände jag att jag vill fortsätta den här resan som vi påbörjat även om det innebär att jag måste pausa Moderamen lite. De sju månader jag har varit på Telenor hittills har jag trivts mycket bra och min bedömning är att det finns mycket kompetens och goda förutsättningar för företaget att bli den mest kundorienterade telekomoperatören i Sverige.  Efter dialog med VD Patrik Hofbauer är jag dessutom helt övertygad om att den nya ledningsgruppen står bakom det koncept som vi tagit fram” säger Cecilia.


Publicerat

i

av