Tjänster

Kärnan i våra tjänster är att hjälpa våra kunder att bli kundorienterade företag. För kundorienterade företag startar allt i kund- och marknadsinsikt, dvs djup förståelse av bekymmer, behov, preferenser och attityder hos kunder och potentiella kunder. Utifrån denna insikt:

 • Styrs och organiseras arbetet
 • Utvecklas produkter och tjänster
 • Anpassas sälj-, service- och marknadsföringsprocesserna

Vi jobbar därför ofta med att hjälpa våra kunder att skapa förutsättningar för effektiv marknads- och kundanalys, att ta fram kundstrategier, organisera arbetet, automatisera kundkommunikationsprogram och de senaste åren även med att säkerställa regelefterlevnad avseende behandling av kunddata – dvs personuppgifter – i marknadsföringsarbetet.

Vi kan även hjälpa till genom att agera interimschef under en period eller att löpande hålla ihop det administrativa arbetet på en marknadsavdelning genom vår tjänst CMO Office.

Läs mer om våra tjänster här nedan.

För strategi och effektivare kommunikation

Customer Intelligence

Insikter och verktyg istället för ”bara massa data”

Allt börjar i kunskap om marknaden, era egna kunder och era konkurrenters styrkor och svagheter. Idag lider nästan inga företag brist på kunddata – däremot kan det vara svårt att förädla allt kunddata till insikter som dessutom går att agera på.

Moderamen har under många år arbetat fram metoder som på ett enkelt sätt hjälper företag att skapa struktur och förståelse för sitt kunddata både på strategisk och operativ nivå.


Customer Strategy

Ger en tydlig riktning för kommunikationen

Utan tydliga kundstrategier blir det svårt att styra resurserna, få effektivitet i kommunikationen och ROI för investeringar i Marketing Automation. Vilket jobb är det egentligen kommunikationen ska göra gentemot olika målgrupper? Driva försäljning? Skapa lojalitet? Engagera? Informera?

Moderamen har metoder för att definiera enkla men tydliga kundstrategier som skapar vägledning för allokering av marknadsbudgeten.


Marketing Automation

Effektivitet i kommunikationen genom program

Marketing automation är komplext och det krävs därför rätt förutsättningar, systematik och tålamod för att få det att fungera. För oss på Moderamen handlar ”Marketing Automation” om hur man får ihop helheten med automatisk kommunikation i alla kundmöten varje vecka, dag, timme, minut och sekund.

”Marketing Automation” är därmed motsatsen till traditionell kampanjplanering och kräver därför ett annat arbetssätt.

Vi hjälper er bl a med att:

 • Skapa struktur för all er datadrivna kommunikation så att den kan automatiseras och löpande optimeras
 • Etablera nya roller, ansvar, processer och arbetssätt
 • Sätta kort- och långsiktiga mätbara mål för den automatiserade kommunikationen

Marketing Technology

Tekniken som möjliggörare

Utan Marketing Technology är det omöjligt att få till datadriven kommunikation, men bra tekniska förutsättningar är ändå bara en del av lösningen. Marketing Technology är en möjliggörare för att kunna jobba med datadriven kommunikation men även de dyraste systemen kommer inte till sin rätt om ni inte gjort hemläxan först – det vill säga vilket jobb ska kommunikationen göra?

Moderamen är helt oberoende avseende systemleverantörer och oavsett var ni står i er resa med Marketing Technology kan vi hjälpa er med följande:

 • Hjälpa er att ta fram en målbild och utvärdera er nuvarande miljö gentemot målbilden
 • Hjälpa till med kravställning, upphandling och leverantörsstyrning

Customer Privacy

Trygghet i arbetet med kundernas data – lätt att göra rätt!

Vi utbildar er och hjälper er att ta fram de riktlinjer och instruktioner som behövs för att ni ska vara compliant med GDPR, Marknadsföringslagen (MFL) samt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) avseende användning av personuppgifter för:

 • Kundkommunikation
 • Kommunikation med prospekts
 • Användning av cookies

Vi kan dessutom säkerställa att era analys- och kommunikationssystem är korrekt uppsatta utifrån perspektivet av regelefterlevnad.


Administrativ hjälp

CMO Office

Tar hand om allt det ”tråkiga”

När alla möten är avklarade för dagen, mailen är lästa och besvarade brukar det inte vara mycket kvar av dygnet för en marknadschef. Om det ska finnas någon tid över för familj, fritid och vänner behövs hjälp med ”det tråkiga” – dvs allt det där administrativa som måste fungera på en marknadsavdelning men som inte direkt har med kommunikation att göra.

Vi pratar om prioritering av IT-utveckling, göra marknadsplaner i powerpoint, driva förbättringsprojekt, fixa slides på uppföljning att presentera för chefen för att motivera högre mediabudget, etc.


Interim Manager

Handgriplig hjälp när det behövs

Ibland kan det vara svårt som marknadschef att veta hur man ska organisera sin marknadsavdelning. Hur sätta organisation och arbetsprocesser? Vilken kompetens behövs?

Vi pratar om prioritering av IT-utveckling, göra marknadsplaner i powerpoint, driva förbättringsprojekt, fixa slides på uppföljning att presentera för chefen för att motivera högre mediabudget, etc.

Eller så behöver du bara en tillfällig ersättare under en period av planerad frånvaro. Moderamen kan hjälpa dig med båda lösningarna.