Om personuppgifter


Inledning och personuppgiftsansvarig

Denna policy beskriver hur Moderamen Consulting AB, Kristinebergs strand 33, 112 52 Stockholm, behandlar personuppgifter och gäller från och med den 25:e maj 2018.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

För att hantera affärsrelationer och bokföring

Moderamen upprätthåller ett kundregister över de företag som nyttjat Moderamens tjänster för bokföringsskäl. Detta register innehåller inga kontaktuppgifter till enskilda individer som arbetar på dessa företag.

Kontaktuppgifter till enskilda individer hos kunder hanteras med ett  berättigat intresse i Microsoft Office365 och gallras en gång per år då kontaktuppgifter som inte längre är relevanta tas bort. Samma rutin gäller för mailkonversationer som inte längre är av vikt för den fortsatta affärsrelationen.

Besök på moderamen.se

Webbplatsen moderamen.se är byggd på CMS-plattformen wordpress.org från Automattic. Vi använder Jetpack plugin för statistik av besök, Akismet plugin för att filtrera bort skräpkommentarer samt webbhotellet Miss Hosting för hosting av webbplatsen.

Moderamen Consulting samlar inga personuppgifter vid besök på webbplatsen som vi kan koppla till en individ men om du är medlem i wordpress-community och inloggad när du besöker moderamen.se kan Automattic komma att behandla dina personuppgifter. Se deras integritetspolicy nedan.

Mottagare och personuppgiftsbiträden

Då Moderamen Consulting är ett litet bolag som har små behov av tjänster där personuppgiftsbehandling kan komma ifråga har vi valt att använda välkända leverantörer som tillhandahåller molnbaserade tjänster och respekterar personlig integritet enligt deras integritetspolicys, kund- och produktvillkor. Vi har därmed inte skrivit individuella personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer då vi bedömt att detta inte skulle vara görbart men dragit slutsatsen att dina personuppgifter är trygga hos dessa leverantörer.

Som tidigare nämnts använder sig Moderamen Consulting av följande leverantörer:

Microsoft

Automattic

Miss Hosting

Dina rättigheter

Du kan begära ett registerutdrag genom att kontakta Moderamen Consulting på ovanstående kontaktuppgifter.

Du har även alltid rätt att få dina uppgifter rättade och i den mån uppgifterna inte krävs på grund av rättslig förpliktelse eller avtalsfullgörelse, även raderade. Om du hävdar att registrerade personuppgifter är felaktiga har du även rätt till begränsning av behandlingen.

Om du anser att Moderamen Consultings behandling av personuppgifter inte sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.