Ledning och styrelse


Cecilia Arneving Juhlin är grundare, VD och ägare till Moderamen Consulting AB som hon startade 2011.

Hon har 20 års erfarenhet av datadrivet och systematiskt arbete med kundrelationer och var en av de första CRM-cheferna i Sverige redan i slutet av nittio-talet (Tele2).

Hälften av sin karriär har Cecilia jobbat som anställd mellanchef i olika bolag – främst inom telekomsektorn – och hälften som konsult, vilket hon anser borgar för bra förståelse för båda sidors förväntningar på ett konsultuppdrag.

Branscherfarenheten kommer från främst telekombranschen efter att ha varit anställd hos Tele2, Invisio Headset, Sony Ericsson och Telenor, men även från branscher som bank- och försäkring, spel, industri, livsmedel och retail i och med konsultuppdrag hos Moderamen, Bearingpoint och Centigo.