Kunder


Mångfald i kundportföljen

Vi är stolta över vår kundportfölj eftersom vi hela tiden lär oss nya saker och stöter på nya utmaningar tillsammans med våra kunder.

Vi eftersträvar därför aktivt att ha en så bred kundportfölj som möjligt då vi tror att man kan lära sig av andra företag tvärs branscher, produkter och tjänster samt B2C respektive B2B.