Affärsidé

Vår uppfattning är att förändring tar tid och att all förändring måste drivas av företaget självt och inte ett stort antal konsulter under kort tid för att få en bestående effekt. Däremot behöver företag i en förändringsfas ofta hjälp med metoder, projektledning, idéer, facilitering av workshops, coachning av den interna projektledaren, en utomståendes perspektiv, etc. Det finns därmed ett stort behov av stöd från en eller ett fåtal seniora konsulter under en längre tid, men kanske inte på heltid.

Dessa uppdrag är sällan intressanta för de större konsultbolagen att tillsätta då man vill att seniora konsulter ska sälja in yngre förmågor – samt gärna stora IT-lösningar – hos många olika kunder och själv agera som Account manager.

Det finns med andra ord lite av en obalans i marknaden mellan efterfrågan och utbud vilket öppnar upp för enskilda seniora konsulter med stor erfarenhet som är intresserade av att jobba nära sina kunder som rådgivare, projektledare och metodstöd snarare än Account managers.

Så det är precis det vi på Moderamen erbjuder genom att jobba i nätverk med många duktiga seniora ensamkonsulter, med erfarenhet och kompetens främst inom Marknad.