Nu kanske det börjar hända något! ”Multikapitalism”


multikapitalism gifLäste ett inlägg på debattsidan i Dagens Industri igår av Claes Svensson, professor i ekonomi och Gösta Wijk, docent i ekonomi, båda vid Lunds Universitet. De skrev om något som de benämner som ”Multikapitalism”. Till min stora glädje inser jag att det bara är ett annat ord för det vi här på Moderamen kallar för ”Medveten kapitalism”!

Äntligen verkar denna diskussion vakna till liv även i Sverige efter att forskning bedrivits och böcker har skrivits om detta i USA sedan mitten av nittiotalet!

Herrarna Svensson och Wijk pratar om att fokus i styrningen av företag måste gå från ”aktieägarvärdeslogik” till ”intressentvärdeslogik”, vilket i deras terminologi då blir ”Multikapitalism”. Alltså en kapitalism som tar hänsyn till att alla intressenter (medarbetare, kunder, leverantörer, aktieägare, naturresurser, samhället) som bidrar till företaget med resurser ska tjäna på sin insats, inte bara de som bidrar med pengar.

Som ett gott exempel nämner de en norsk bankdirektör som inför en utlandsexpansion förklarade att ett av målen var ökad tillväxt. Andra lika viktiga mål var att medarbetarna skulle känna glädje och stolthet över förbättrade karriärsmöjligheter och chansen till utlandstjänst. Banken menade också att kunderna skulle gynnas av bättre produktsortiment.

De menar också i debattinlägget att forskningen på detta område är sorgligt eftersatt i Sverige och att detta nya synsätt naturligtvis kommer att få stor påverkan på framtida bolagsstyrningsprinciper. Företagsledningar och styrelser kan inte längre enbart företräda ägarna och styra mot kortsiktig direktavkastning – de måste ta ett långsiktigt ansvar för företaget och alla dess intressenter. Frågan är hur svårt det är för ett stort företag att vända på synsättet?