• Att ha ett syfte med sin verksamhet

    Här på Moderamen är vi fascinerade av det som i USA går under benämningarna ”Conscious capitalism”, ”Purpose-inspired growth”, ”New management paradigm” etc. Oavsett rubrik så är kärnan i budskapet och metodiken att företag som drivs av ett högre syfte än att tjäna pengar oftast är mer framgångsrika än de som enbart fokuserar på kvartalsrapporterna. Företrädare…

    Läs mer…

  • Välkommen till Moderamen Consulting!

    Moderamen consulting säljer seniora konsulttjänster inom strategi- och organisationsutveckling. Vår vision är att bidra till konkret, varaktig och lönsam förändring hos våra kunder. Moderamen betyder ”Management” på latin och översatt till svenska betyder det ”Riktning”. Båda de orden passar väldigt bra på vår verksamhet; vi är managementkonsulter som vill hjälpa våra kunder att ta ut…

    Läs mer…