• Välkommen till Moderamen Consulting!

    Moderamen consulting säljer seniora konsulttjänster inom strategi- och organisationsutveckling. Vår vision är att bidra till konkret, varaktig och lönsam förändring hos våra kunder. Moderamen betyder ”Management” på latin och översatt till svenska betyder det ”Riktning”. Båda de orden passar väldigt bra på vår verksamhet; vi är managementkonsulter som vill hjälpa våra kunder att ta ut…

    Läs mer…