Marknadschef – behöver du hjälp?

Rapporter, budgetar, arbetssätt, personal, byråer, IT-system, analys – hur ska man hinna med?

Oavsett hur det operativa arbetet organiseras på marknadsavdelningen är det fler och fler marknadschefer som tillsätter någon form av verksamhetsutvecklingsroll eller en marknadsstrateg som rapporterar direkt till marknadschefen och agerar som en tvärfunktionell resurs, ungefär som marknadschefens ”högra hand”.

Detta är inte konstigt då du som mellan- eller högre chef i ett bolag idag hinner med tre huvudsakliga uppgifter:

 • Otaliga möten
 • Läsa och – förhoppningsvis – svara på mail
 • Administration som du inte kan delegera; dvs medarbetarsamtal, lönesamtal, rekrytering, information, attestera fakturor, etc samt att omorganisera avdelningen vartannat år…
 • (Sedan förväntas du även att kompetensutveckla dig själv, men det hamnar oftast längst ner på alla listor…)

Och förutom ovanstående ska du även:

 • Göra marknadsplan, kampanjplan och budget
 • Följa upp ovanstående planer löpande och rapportera utfall samt förklaringar till utfallet till högre nivå vilket kan leda till krav på förslag på framtida besparingar utan att det får påverka försäljningen…
 • Driva varumärkesarbetet inklusive arbete kring marknads- och kundinsikter och konkurrensanalys.
 • Etablera arbetsprocesser, roller och ansvar samt gränssnitten mot andra avdelningar tillsammans med dina kollegor.
 • Initiera, prioritera och driva avdelningens projekt och krav mot IT och andra avdelningar.
 • Upphandla, samarbeta med och följa upp samarbetspartners (reklambyrå, mediabyrå, webbyrå, CRM-byrå, systemleverantörer, etc).
 • Ha en konstruktiv dialog med Juridik om hur marknadskommunikationen får utformas samt hur personuppgifter och cookie-data får användas för marknadsföring.

Det är oftast dessa uppgifter som marknadschefen behöver hjälp med och som ”den högra handen” får ta tag i. Det brukar vara mycket powerpoints och excelark som ska produceras och underhållas. Arbetsprocesser ska definieras och beslutsunderlag förberedas. IT-projekt ska drivas och diskussioner med Juridik ska vara konstruktiva. Utmaningen är därför att ”den högra handen” behöver vara en schweizisk armekniv när det gäller kompetens och förmåga vilket nästan är omöjligt att hitta i en och samma person. Samt om du hittar den så uppstår eventuellt nya bekymmer:

 • ”Den högra handens” ställning i ledningsgruppen kan bli omstridd och skapa irritation – är rollen en glorifierad assistent eller är den din seniora förtrogna som är den naturliga ställföreträdaren med fullt mandat när du inte är tillgänglig?
 • Hur länge tycker ”den högra handen” att den vill stanna i rollen? Om den är så duktig på allt det strategiska och tvärfunktionella – varför inte satsa på att själv bli marknadschef istället för att gå i skuggan av dig?

På Moderamen med nätverk tänker vi därför att du som marknadschef snarare behöver ett dynamiskt ”CMO Office” än en personifierad schweizisk armekniv. Här förklarar vi mer hur vi menar och hur vi kan hjälpa dig.


Etiketter: