Att ha ett syfte med sin verksamhet

Här på Moderamen är vi fascinerade av det som i USA går under benämningarna ”Conscious capitalism”, ”Purpose-inspired growth”, ”New management paradigm” etc. Oavsett rubrik så är kärnan i budskapet och metodiken att företag som drivs av ett högre syfte än att tjäna pengar oftast är mer framgångsrika än de som enbart fokuserar på kvartalsrapporterna.

Företrädare som John Mackey från Whole Foods market, Herb Kelleher som grundat Southwest Airlines samt Jim Stengel från Proctor & Gamble skriver och föreläser om detta sätt att leda företag och de är inga flummiga bohemer utan mycket framgångsrika företagsledare.

Ett högre syfte kan här i Sverige exemplifieras med IKEA:s vision att ”möblera folkhemmet”. Med andra ord är syftet inte att tillverka och sälja möbler utan snarare att människor utan alltför feta plånböcker ska har råd att ha ett trevligt möblerat hem. När Kamprad startade IKEA på 50-talet var detta inte självklart och frågan är ju hur det hade sett ut om han inte startat IKEA?

I Sverige känns det dock som att den här forskningen och insikterna inte riktigt har nått fram. Det pratas naturligtvis om behov av kompetens i CSR-frågor i styrelser och ledningsgrupper (högakturellt efter TeliaSoneras turer i Uzbekistan..), och det finns oftast någon CSR-ansvarig organiserad någonstans under kommunikationsavdelningen men räcker det? Bör inte hela verksamheten genomsyras av en vilja att bedriva ett etiskt och moraliskt försvarbart företagande? Kan en CSR-ansvarig en bit ner i organisationen se till att det blir så?

Moderamens syfte är att hjälpa våra kunder att åstadkomma bestående lönsam förändring så vi brinner naturligtvis för att sprida insikterna och metodiken inom ”Medveten kapitalism” (som vi väljer att kalla det) vidare till våra kunder.

Hör av dig om du vill veta mera!


Publicerat

i

, ,

av