Ledning och styrelse

Cecilia Arneving Juhlin är grundare till, och VD i, Moderamen Consulting AB som hon startade 2011.

Syftet med Moderamen var – och är fortfarande – att hjälpa företag att bli bättre på att förstå och ta hand om sina kunder.


Mer om Cecilia

Hon har drygt 25 års erfarenhet av datadriven marknadsföring och strukturerat arbete med kundrelationer. Hon var en av de första CRM-cheferna i Sverige redan i slutet av nittiotalet (hos Tele2).

2016 började hon även jobba i gränssnittet mellan marknadsföring och juridik. Den kunskapen har hon sedan använt för att hjälpa marknadsförare, jurister och IT-medarbetare att förstå varandra bättre när det gäller GDPR och andra lagar om dataskydd – som exempelvis hur man ska hantera cookies och andra spårningstekniker. Hon har också hållit återkommande – och uppskattade – utbildningar tillsammans med branschorganisationen Swedma (Swedish Data Marketing Association) förutom ett antal skräddarsydda utbildningar för kunder i Moderamens regi.

Hälften av sin karriär har Cecilia jobbat som anställd chef och specialist i olika bolag, främst inom telekomsektorn. Den andra hälften som konsult, vilket hon anser borgar för bra förståelse för båda sidors förväntningar på ett konsultuppdrag.

Branscherfarenheten kommer från främst telekombranschen efter att ha varit anställd hos Tele2, Invisio Headset, Sony Ericsson och Telenor, men även från branscher som bank- och försäkring, spel, industri, livsmedel och retail i och med konsultuppdrag hos Moderamen, Bearingpoint och Centigo.

Cecilia ligger även bakom konsumentbloggen Ur kundens perspektiv.


Är du intresserad av att få kontakt för dialog om Moderamen kan hjälpa dig och ditt företag med något?

Här kan du läsa mer om våra tjänster och tidigare uppdrag.

Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss snarast!