Interimschef inom marknad


Ibland kan det vara svårt som marknadschef att veta hur man ska organisera sin marknadsavdelning. Hur sätta organisation och arbetsprocesser? Vilken kompetens behövs? Hur bör man tänka kring kopplingen mellan bred marknadsföring, CRM, analys, egen webb och övrig digital marknadsföring?

Dessa är frågor som många marknadschefer ställs inför och här kan Moderamen hjälpa till. Genom att hyra in en interimschef på hel- eller deltid som jobbar med förändringen ”inifrån” blir arbetet både kostnadseffektivt, förankrat och anpassat till just era förutsättningar.

När förändringen är färdig är det dags att tillsätta rollen med en anställd som kan förvalta avdelningen vidare och en planerad och professionell överlämning kan ske i lugn och ro.

Här är exempel på uppdrag som Moderamen genomfört. Kontakta oss på cecilia@moderamen.se om du vill diskutera möjligt uppdrag.