Interimschef CRM och AnalysIbland kan det vara svårt att veta hur man ska bygga upp en CRM- och/eller en Analysavdelning. Hur sätta organisation och arbetsprocesser? Vilken kompetens behövs? Hur bör man tänka kring kopplingen mellan CRM, Analys och Digital marknadsföring generellt?

Dessa är frågor som många företag brottas med och här kan Moderamen hjälpa till. Genom att hyra in en Interimschef som jobbar med förändringen ”inifrån” blir arbetet både kostnadseffektivt och anpassat till just era förutsättningar.

Här är exempel på uppdrag som Moderamen genomfört.