GDPR för Marknadsavdelningen

Många som jobbar med CRM, analys, web/app-utveckling och digital marknadsföring är rädda för att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att begränsa möjligheten till att skapa en personaliserad och relevant kundupplevelse. Men så behöver det inte alls bli tycker vi på Moderamen som har många års erfarenhet av att jobba med CRM och analys i många olika företag och branscher. Men det som krävs är att Marknad sätter sig i förarsätet istället för att låta Compliance och/eller IT att köra GDPR-bilen.

Vi har därför tagit fram särskilda seminarier och workshops speciellt för er som jobbar på Marknadsavdelningen där vi går igenom konkreta aktiviteter som Marknad måste ta tag i och äga för att inte tappa kontrollen över kundupplevelsen utan istället göra den bättre och dessutom säkerställa att den är laglig. Självklart kan vi även skräddarsy lösningar för företag på begäran också.

Fördelen är att vi är väl insatta i vanligt förekommande processer, system och rutiner på en marknadsavdelning och har kompletterat den kompetensen med djup kunskap om den nya dataskyddsförordningen, men utan att bli fyrkantiga i de juridiska frågorna. Det gör att vi har ett annat angreppssätt än renodlade jurister ofta har.