Tjänster


Kärnan i våra tjänster är att hjälpa våra kunder att bli kundorienterade företag. För kundorienterade företag startar allt i kund- och marknadsinsikt, dvs djup förståelse av bekymmer, behov, preferenser och attityder hos kunder och potentiella kunder. Utifrån denna insikt:

  • styrs och organiseras företaget
  • utvecklas produkter och/eller tjänster
  • anpassas sälj-, service- och marknadsföringsprocesserna

Vi jobbar därför ofta med att hjälpa våra kunder att ta fram en kundstrategi, skapa förutsättningar för effektiv kundanalys, organisera kundarbetet, automatiserade kundbearbetningsprogram och på sista tiden även att staka ut vägen mot GDPR compliance (nya Dataskyddsförordningen).

Läs mer om våra vanligaste erbjudanden: