Tjänster


Kärnan i våra tjänster är att hjälpa våra kunder att bli kundorienterade företag. För kundorienterade företag startar allt i kund- och marknadsinsikt, dvs djup förståelse av bekymmer, behov, preferenser och attityder hos kunder och potentiella kunder. Utifrån denna insikt:

 • styrs och organiseras arbetet
 • utvecklas produkter och tjänster
 • anpassas sälj-, service- och marknadsföringsprocesserna

Vi jobbar därför ofta med att hjälpa våra kunder med att skapa förutsättningar för effektiv marknads- och kundanalys, att ta fram kundstrategier, organisera arbetet med kundrelationer, automatisera kundkommunikationsprogram och de senaste åren även med att staka ut vägen för regelefterlevnad (Compliance) avseende användning av personuppgifter i marknadsföringsarbetet.

Utöver detta kan vi hjälpa till genom att agera som interimschef under en period eller att löpande hålla ihop det ”tråkiga” 🙂 administrativa arbetet på en marknadsavdelning genom vår tjänst CMO Office.

Läs mer om våra tjänster här nedan.

För effektivare kommunikation

Allt bra företagande startar i kunskap om marknaden och kunderna – era kundinsikter. Det kan däremot vara svårare än man tror att få ordning på all tillgänglig data så att informationen leder till insikter och blir ett praktiskt verktyg för kommunikation i en digitaliserad värld.

Vi kan hjälpa er med detta genom metoder och modeller för:

 • Centrala kundbegrepp för Marknadsavdelningen
 • Marknadssegmenteringar
 • Beteendesegmenteringar
 • Värdescoringar
 • Kundlivscykeln

Läs mer här.


Utan kundstrategier blir det svårt att styra resurserna för kundkommunikation. Vilket jobb är det egentligen kommunikationen ska göra gentemot olika kundgrupper? Driva försäljning? Skapa lojalitet? Engagera? Informera?

Moderamen har metoder för att definiera enkla men tydliga kundstrategier som skapar vägledning för allokering av marknadsbudgeten.

Läs mer här.


För oss på Moderamen handlar ”Marketing automation” om hur man får ihop helheten med automatisk kommunikation i alla kundmöten varje vecka, dag, timme, minut och sekund. ”Marketing automation” är därmed motsatsen till traditionell kampanjplanering och kräver därför ett annat arbetssätt.

Vi hjälper er bl a med att:

 • Skapa struktur för all er datadrivna kommunikation så att den kan automatiseras och löpande optimeras
 • Etablera nya roller, ansvar, processer och arbetssätt
 • Sätta kort- och långsiktiga mätbara mål med den automatiserade kommunikationen

Läs mer här.


Marketing technology är en möjliggörare för att kunna jobba med datadriven kommunikation men även de dyraste systemen kommer inte till sin rätt om ni inte gjort hemläxan med Customer intelligence och Customer strategy först.

Moderamen är helt oberoende avseende systemleverantörer och oavsett var ni står i er resa med Marketing technology kan vi hjälpa er med följande:

 • Hjälpa er att ta fram en målbild och utvärdera er nuvarande miljö gentemot målbilden
 • Hjälpa till med kravställning, upphandling och avtalsstyrning gentemot leverantörer.

Läs mer här.


Vi utbildar er och hjälper er att ta fram de riktlinjer och instruktioner som behövs för att ni ska vara compliant med GDPR, Marknadsföringslagen (MFL) samt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) avseende användning av personuppgifter för:

 • Kundkommunikation
 • Kommunikation med prospekts
 • Användning av cookies

Vi kan dessutom säkerställa att era analys- och kommunikationssystem är korrekt uppsatta utifrån ett lagperspektiv samt hjälpa er med eventuella biträdesavtal.

Läs mer här.


Administrativ hjälp

När alla möten är avklarade för dagen, mailen är lästa och besvarade brukar det inte vara mycket kvar av dygnet för en marknadschef. Om det ska finnas någon tid över för familj, fritid och vänner behövs hjälp med ”det tråkiga” – dvs allt det där administrativa som måste fungera på en marknadsavdelning men som inte direkt har med kommunikation att göra.

Vi pratar om prioritering av IT-utveckling, göra marknadsplaner i powerpoint, driva förbättringsprojekt, fixa slides på uppföljning att presentera för chefen för att motivera högre mediabudget, etc.

På Moderamen är vi så tråkiga att vi tycker det är roligt att hjälpa dig med detta genom vår dynamiska tjänst CMO Office.

Läs mer här.


Ibland kan det vara svårt som marknadschef att veta hur man ska organisera sin marknadsavdelning. Hur sätta organisation och arbetsprocesser? Vilken kompetens behövs?

En lösning kan vara att ta in en interimschef som kan jobba ”inifrån” organisationen och hjälpa dig med att ta fram och driva igenom de förändringar som krävs samtidigt som du löser en vakans.

Eller så behöver du bara en tillfällig ersättare under en period av planerad frånvaro.

Moderamen kan hjälpa dig med båda lösningarna.

Läs mer här.


Vill du veta mera om Moderamens tjänster?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig så fort som möjligt!


Du kan välja flera olika alternativ

Genom att skicka detta meddelande godkänner du att vi får använda dessa uppgifter för att kontakta dig för att diskutera möjligt samarbete.
Vi kommer inte att använda uppgifterna för något annat ändamål.
Om inget samarbete inleds kommer vi att radera dina uppgifter efter senast tolv månader.