Swedma och Moderamen håller workshop om GDPR och E-privacy

Publicerat av Cecilia den

Som marknadsförare nuförtiden behöver man inte enbart förstå alla möjligheter som digitaliseringen medför utan även vad man får och inte får göra enligt olika lagar för att leverera en relevant men också laglig kundupplevelse.

GDPR ställer mycket högre krav på information och samtycken än vad PUL gjorde och i kölvattnet av GDPR jobbar nu EU dessutom för att driva igenom en ny förordning (EPR) som ska ersätta det nuvarande e-Privacydirektivet eftersom det börjar bli förlegat. Som det liggande förslaget ser ut just nu får det t ex stor påverkan på hur man som marknadsförare får använda cookies för annonsering.

Swedma och Moderamen anordnar därför en halvdagsworkshop där vi går igenom vad detta praktiskt får för konsekvenser för dig som jobbar med digital marknadsföring, CRM, kundanalys, etc. Du får också stora möjligheter att diskutera och få svar på dina egna specifika frågor.

Anmälan gör du direkt till Swedma här.