Uncategorized


Moderamen växer vidare

Nu har Moderamens tredje år summerats och siffrorna visar på en fortsatt organisk tillväxt om 30% i förhållande till föregående år. Försäljningen uppgick till 2,5 MSEK med bibehållen marginal. ”Längre uppdrag kring kundsegmentering och operativ CRM främst i detaljhandeln för livsmedel och telekombranschen är för närvarande plattformen i vår erbjudandeportfölj och kundbas, men även kortare uppdrag och rådgivning avseende kundorientering till […]


Välkommen till Moderamen Consulting!

Moderamen consulting säljer seniora konsulttjänster inom strategi- och organisationsutveckling. Vår vision är att bidra till konkret, varaktig och lönsam förändring hos våra kunder. Moderamen betyder ”Management” på latin och översatt till svenska betyder det ”Riktning”. Båda de orden passar väldigt bra på vår verksamhet; vi är managementkonsulter som vill hjälpa våra kunder att ta ut riktningen! Vi är specialiserade inom […]