Uncategorized

Moderamen växer vidare

Nu har Moderamens tredje år summerats och siffrorna visar på en fortsatt organisk tillväxt om 30% i förhållande till föregående år. Försäljningen uppgick till 2,5 MSEK med bibehållen marginal. ”Längre uppdrag kring kundsegmentering och operativ CRM främst i detaljhandeln för livsmedel och telekombranschen är för närvarande plattformen i vår erbjudandeportfölj och Läs mer…

Av Cecilia, sedan
Uncategorized

Välkommen till Moderamen Consulting!

Moderamen consulting säljer seniora konsulttjänster inom strategi- och organisationsutveckling. Vår vision är att bidra till konkret, varaktig och lönsam förändring hos våra kunder. Moderamen betyder ”Management” på latin och översatt till svenska betyder det ”Riktning”. Båda de orden passar väldigt bra på vår verksamhet; vi är managementkonsulter som vill hjälpa Läs mer…

Av Cecilia, sedan