Affärsidé


Vår uppfattning är att förändring tar tid och att all förändring måste drivas av företaget självt och inte ett stort gäng konsulter under kort tid för att få en bestående effekt. Däremot behöver företag ofta hjälp med metoder, projektledning, idéer, facilitering av workshops, coachning av den interna projektledaren, en utomståendes perspektiv, etc i ett förändringsarbete. Det finns därmed ett stort behov av någon eller ett fåtal seniora konsulter under en längre tid men kanske inte på heltid.

Dessa uppdrag är sällan intressanta för de större konsultbolagen att tillsätta då man vill att seniora konsulter ska:

  1. Sälja in yngre förmågor hos många olika kunder och själv agera som Account manager
  2. Sälja långa och stora IT-projekt

Det finns med andra ord lite av en missmatch i marknaden vilket öppnar upp för enskilda seniora konsulter med stor erfarenhet som är intresserade av att jobba nära sina kunder som rådgivare, projektledare och metodstöd snarare än Account manager.

Det är därför vi på Moderamen jobbar på det sättet.